wargame.hu

Az amerikai polgárháború hadijátékos szemmel

Az 1861-65 között lezajlott konfliktus csak kismértékben ismert Magyarországon, a hadtörténelmet jobban ismerők tudása is kimerül általában néhány tábornok és csata nevében. Pedig ez a korszak beletartozik a magyar hadtörténelem fejezetei közé! Az államok polgárháborújában hétszáznál is több azoknak a volt 1848-as honvédeknek a száma, akik a Habsburg megtorlás elől menekülve az Egyesült Államokban telepedtek le, és a háború kitörésekor beléptek az USA seregébe. Ezek a veteránok (sokan közülük megjárták a krími és az olasz függetlenségi háború hadszíntereit is), szinte kivétel nélkül az északiakat erősítették, közel minden tízedik, tiszti rangban szolgált, tizenöt ezredest találunk közöttük, heten tábornoki rangig vitték és Számvald Gyula altábornagy elnyerte az amerikai kongresszus legmagasabb kitüntetését a Medal of Honor-t. Nevesített alakulatok is ismeretesek, úgymint a Garibaldi Guard, vagyis a 39. New York-i gyalogezred, amelynek majdnem fele magyar volt, valamint az ún. Lincoln-puskások, akik később az illinoisi 24. gyalogezred részeként harcoltak, és szintén az állomány közel fele magyar volt. Az 1862. június 12.-i Cross Keys mellett vívott csatában John C. Fremont tábornok törzskarában négy magyar ex honvédtiszt is szolgált, köztük Kossuth Lajos volt szárnysegédje Asbóth Sándor. Fremont alárendeltségébe tartozó Stahel brigádnak Számvald Gyula volt a parancsnoka a brigád részeként harcoltak a Garibaldi gárdisták, ebben a csatában minden szinten találunk magyar katonákat az Uniós seregben.

A magyar vonatkozásokon kívül ez a háború rendkívül gazdag haditechnikai újdonságokban, és olyan új harceljárások kerültek bevezetésre, amelyek messze megelőzték az európai hadászati gondolkodást, mintegy ötven évvel. A küzdelem első szakaszában a helyi milíciák besorozása még a napóleoni egyenruhákat idézte, a későbbiekben azonban mindkét fél egységes egyenruhát vezetett be. A háború során a logisztika és hadtáp először támaszkodott nagymértékben vasúti szállításra, a folyókat páncélozott gőzhajók ellenőrizték, megjelent a lövészárok, a Gatling sorozatlövő gépfegyver, mintegy százezer kézigránát is bevetésre került. A lovasság átalakult lovasított lövészekké, a csatába lovon mentek, de legtöbbször gyalogos csatárláncban ismétlőpuskákkal harcoltak. A gyalogságnál megjelentek a távcsöves puskával felszerelt mesterlövészek, némelyik szintén többlövetű puskával felszerelve. A tüzérségi megfigyelők léggömböket kezdtek használni. Távírós távközlés és fejlődő tábori egészségügy jellemezte a korszakot.

A játékosnak igazán könnyű dolga van, ha a polgárháború csatáit akarja felidézni. Az amerikai kollégák hatalmas piacot jelentenek minden figuragyártónak. Az egyenruhák jórészt csak a színükben különböztek, ezért a figurák majdnem teljesen csereszabatosak egymással. Aki a színes jól elkülöníthető alakulatokat kedveli, annak rendelkezésre állnak a háború első szakaszából a sokféle milicista egyenruhában készült figurák, mint a fent említett Garibaldi Guard, akik az olasz Bersaglierik tollas kalapjait, hordták. Ugyan akkor volt kopjás lovas egység, vagy éppen az előző mexikói háború idejéből származó egyenruhát viselő ezred is, hogy a krími francia Zuávokat másoló egyenruhákról már ne is beszéljünk. A déli seregek az utolsó években, a blokád miatt a szürke egyenruhájukat mogyoró barnára voltak kénytelenek lecserélni. Rengeteg zsákmányolt uniós felszerelést hordtak, a vállukon átvetve hordott pokrócaik, pedig sokszor színes háziszőttesből készültek. A tüzérség löveganyaga is rendkívül változatos, huzagolt és huzagolatlan ágyúk, mozsarak és az első vasúti lövegek, mind szerepet kaptak a harcokban. A Mississippiért folytatott küzdelemben a folyami naszádok gyakran támogatták a szárazföldi csapatokat. Wargame seregünket akár egy ilyen hajó is színesítheti.

A skirmish csaták kedvelőinek a gazdag kézifegyver választék nyújt változatos karaktereket, akár minden egyes figura egyedi statisztikákkal bírhat, vadászpuskák, elöltöltős fegyverek, revolverek, ismétlőpuskák, távcsöves puskák, mind, mind előfordultak a csatamezőkön. Az irreguláris hadviselés, partizánok, vonatsínek felszedése, az utánpótlási raktárak ellen vezetett lovasportyák pedig remek alapot biztosítanak a csaták kidolgozására. A western témájú figurák szintén remekül használhatóak, sőt még az indián figurák is, mert mindkét fél szervezett lovas felderítő alakulatokat indián legénységgel, az uniós fekete ezredekről már nem is beszélve. Az ilyen típusú játékhoz viszonylag kevés figura kell, a Legend of the Old West szabályrendszere, vagy a Brother against Brother szabálykönyv támogatja ezt a típusú játékot.

A nagyobb csatákat kedvelőknek az ezred szintű szabálykönyveket ajánlom, mint a Fire and Fury, vagy a zseniális Johnny Reb. A két állam hadseregében a 2-4 gyalogezredből, néhány ütegből és lehetőség szerint egy lovas alakulatból álló brigádok voltak a legkisebb, önállóan manőverező egységek. Például, a Johnny Reb szabály szerint minden gyalogos és lovas ezred öt talpon áll, az egység méretéből adódóan talpanként 4-8 gyalogos vagy 2-3 lovas figurával. Az ágyúk 2-3 talp nagyságú ütegekben szerepelnek, minden talpon egy ágyúval. Egy ezred tehát 20-40 figura, egy brigád 80-160 gyalogos, három ágyú és 10-15 lovas figurából áll, a vezéren kívül.

A figurák választéka szemkápráztató, az egyenruhákat sokkal könnyebb és gyorsabb festeni, mint mondjuk a Napóleon korabeli társaikat, a témáról több mint ötvenezer könyv jelent meg eddig, és még magyar alakulataink is lehetnek, mi kell még a jó játékhoz?

, ,