wargame.hu

Brit ejtőernyősök a 2. világháborúból

Winston Churchill angol miniszterelnök 1940 júniusában – a németek nyugat-európai hadjáratát követően azonnal – utasítást adott a brit ejtőernyős csapatok felállítására. (tovább…)

Tankok az első világháborúból

Kedvenc frontlevelezőlapom az, amit nagyapám küldött az olasz frontról. A képen ő áll bajtársaival, s a fején a 15M acélsisak van. A képeslap hátoldalán azt kérdi testvérétől: Megismersz-e ebben a nehéz csákóban? (tovább…)

Hastingsi csata az Emese-parkban

01_emesepark (tovább…)

Magyar keresztesek a XV. századból

15_sz_magyar_keresztes_nandorfehervar_07

(tovább…)

Osztrák vértesek, 1848

A reakciós osztrák seregben jelentős szerep jutott a „német vasasoknak”. Az 1848-49-es magyar szabadságharc szinte valamennyi hadszínterén bevetésre kerültek, egyedül Erdélyben nem harcolt egyetlen szakaszuk sem. (tovább…)

I. vh-s brit sereg

Őfelsége, Nagy–Britannia királyának alattvalói abban a szilárd meggyőződésben léptek hadba az első világháborúban, hogy szegény kis Belgiumot védik meg a csúf németektől. „Anglia” hadai, mint oly sok más háborúban is, a gyarmati, indiai és egyéb katonákból, a skótokból, az írekből és welsziekből álltak. Persze azért voltak köztük angolok is. Egy ínyenc wargamesnek ez a sokszínűség éppen kapóra jön. Hiszen a skót, indiai és más figurák festése izgalmasabb kihívás, és a gyűjtői polcon is jobban mutatnak, mint a közönséges „angolok”. Ezért aztán természetes, hogy első világháborús brit seregemet egy indiai ezred festésével kezdtem. (tovább…)

Szipojok

A szipoj szó, noha Indiához kötődik a köztudatban, mégis a perzsa birodalomból ered. A szó perzsa nyelven katonát, hadsereget jelent, a szó innen terjedt el, majd nyugatra vándorolva a Török Birodalom területén, mint szpáhi vált ismerté, amelyet egyfajta lovaskatona megnevezésére használtak. Perzsiától keletre, az indiai szubkontinensen azonban ettől merőben eltérően, egyfajta gyalogos katona megnevezésévé vált. A név a mai napig fennmaradt, a modern indiai és pakisztáni hadseregben a rendfokozat nélküli katonákat illetik ezzel a névvel. (tovább…)

Lengyel vértesek és krakúzok a nepóleoni háborúkból

A 14. számot viselő lengyel vértesezredet 1809-ben állították fel a Varsói Nagyhercegségben. Némi huzavona után – Napóleon költségeket kímélendő lovas vadásszá akarta őket tenni, a szász király dragonyos státuszt szeretett volna – 1812-re végül egy vér­tes­ezred maradt két svadronnal, és így vett részt az oroszországi hadjáratban is. A lengyelek a szász testőrséggel és a Zastrow-vértesekkel egy dandárban harcolva foglalták el a borogyinói Nagy Sáncot. Egy svadronnal – egy dandárban a krakúzokkal – az 1813-as hadjáratban is részt vettek, utoljára Lipcsénél. (tovább…)

A nándorfehérvári diadal diorámája

Miután az ifjú török uralkodó, II. Mehmed 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, mindenki tudta, hogy a szultán következő célja Magyarország lesz. Mehmed elsőként a nándorfehérvári várat kívánta elfoglalni, mivel ez az erősség számított „Magyarország kulcsának”. Hunyadi János, Magyarország legbefolyásosabb főura és egyben az ország legfőbb katonai vezetője, tudta, hogy önerőből nem képes megszervezni az ország védelmét, ezért külföldről kért segítséget. Annyit sikerült elérnie, hogy a pápa keresztes hadjáratot hirdetett Kapisztrán János vezetésével. A ferences szerzetesnek sikerült is mintegy harmincezer keresztest toboroznia, azonban ezek legtöbbje rosszul felszerelt jobbágy volt. (tovább…)

Csata Galíciában

Kicsit dimbes-dombos, a hegyek árnyékában fekvő, valódi madárcsicsergéssel aláfestett galíciai életképünkhöz előkapartuk a fiókok mélyén már régóta szunnyadó első világháborús 1:72-es műanyag seregeinket. (tovább…)